Dachy zielone ekstensywne

Thermano na dachu ekstensywnym

Na dachach ekstensywnych stosuje się rośliny, które nie wymagają dużego nakładu pielęgnacyjnego. Mają one niewielkie wymagania wegetacyjne, a tak zaprojektowanego dachu nie trzeba podlewać. Do obsadzenia dachu ekstensywnego zaleca się różne odmiany mchów, ziół, traw, rozchodników oraz sukulentów. Ważne jest, że są to układy cienkowarstwowe, nie przeznaczone do stałego użytkowania. Plusem jest zatem brak konieczności stałej obsługi, ale minusem praktycznie brak możliwości użytkowania związanego z dodatkowymi obciążeniami.

Przeciętny ciężar powierzchniowy dachów ekstensywnych (nasyconych wodą, łącznie z nasadzeniami), to w zależności od rodzaju roślinności i grubości warstw wegetatywnych około 70-150 kg/m2. Na każdy centymetr grubości warstwy w stanie nasyconym wodą przyjmuje się 10-15 kg/m2. Takie obciążenia dodatkowe (poza klimatycznymi i konstrukcyjnymi) powinna uwzględniać konstrukcja budynku na etapie projektowym.

Woda, która nie zostanie wchłonięta przez roślinność powinna zostać odprowadzona przez warstwę drenażową. Pomiędzy warstwą wegetacyjną, a warstwą drenażową znajduje się warstwa filtracyjna, której funkcją jest zapobieganie przedostawaniu się drobnych frakcji warstwy wegetacyjnej, co mogłoby doprowadzić do niedrożności warstwy drenażowej.

Pomimo faktu, że dachy zielone ekstensywne są co do zasady „bezobsługowe”, to jednak usuwanie zbędnych chwastów i ewentualne nawożenie są zabiegami pielęgnacyjnymi, które należy uwzględniać decydując się na taką formę dachu zielonego. O ile podlewanie dachów ekstensywnych nie jest konieczne, to może okazać się konieczne w przypadku nowych nasadzeń do czasu aż roślinność ukorzeni się dostatecznie trwale (ok. 3 tygodni). W przypadku dachów ustabilizowanych dwie wizyty na dachu w roku, najlepiej wczesną wiosną oraz jesienią, są w zupełności wystarczające.