Dachy zielone intensywne

Thermano na dachu intensywnym

Na dachach intensywnych stosuje się roślinność typową, jak byliny, krzewy, a nawet drzewa. Oczywiście ten rodzaj nasadzeń wymaga szeregu czynności pielęgnacyjnych: nawadniania, nawożenia i standardowej pielęgnacji, jak przy roślinach typowo ogrodowych.

Na tego rodzaju dachach można również wykonać elementy architektury ogrodowej, zatem ten rodzaj dachów zielonych (w przeciwieństwie do dachów ekstensywnych) może być użytkowany do celów typowo rekreacyjnych.

Układ warstw w dachu zielonym intensywnym musi zapewnić zarówno stabilne umocowanie roślin, które często (w zależności od nasadzenia) może być dość pokaźne i obejmować także drzewostan, właściwą wegetację, jak i zapewnienie odpowiedniego odprowadzenia wód opadowych, które nie zostaną wchłonięte i utrzymane przez warstwę wegetacyjną i system korzeniowy. Przy projektowaniu dachów zielonych w użyciu jest parametr taki, jak „współczynnik odpływu”, określający jaka część wody opadowej spływa do kanalizacji. Dla dachów zielonych o grubości warstwy 10-15cm współczynnik odpływu winien wynosić według wytycznych 0,3. Oznacza to, że 70% wody opadowej powinno zostać utrzymane przez warstwy wegetatywne.

Warstwa wegetacyjna określa podłoże dla roślin, mające zapewnić właściwe warunki dla wzrostu i wegetacji roślinności. Podłoże musi wykazywać się odpowiednimi parametrami takimi jak zawartość substancji organicznych, stabilność, uziarnienie (frakcje), przepuszczalność wody, ale i właściwą zdolność gromadzenia wody.

Warstwa wegetacyjna jest od spodu zabezpieczona warstwą filtracyjną, której funkcją jest (tak samo, jak w przypadku dachów ekstensywnych) zapobieganie przedostawaniu się drobnych frakcji warstwy wegetacyjnej, co mogłoby doprowadzić do niedrożności warstwy drenażowej. Funkcją zaś warstwy drenażowej (odsączającej) jest odprowadzanie nadmiaru niewchłoniętej wody. Właściwy dobór materiałów i współdziałanie tych warstw: odpowiednia przepuszczalność dla wody w warstwie wegetacyjnej, drożność warstwy filtracyjnej i drenażowej zapewniają bezawaryjność dachu zielonego, a jakiekolwiek wady lub niedbałość w wykonaniu może skutkować koniecznością remontu dachu zielonego i ponownego jego wykonania w zakresie każdej z warstw.