Savings calculator

Calculate and check how much you can save

dimensions

Określ grubość termoizolacji

Zmień współczynnik przewodzenia ciepła (λ)

Zmień współczynnik

Materiały porównawcze

Styropian XPS

Styropian EPS

Wełna mineralna

Grubość termoizolacji scian [mm]

PIR THERMANO λ=0,023 wM*k U=
Styropian XPS λ=0.032 wM*k U=
Styropian EPS λ=0.037 wM*k U=
Wełna mineralna λ=0.038 wM*k U=
No isolation λ=0,8 wM*k U=
Best result  
Nie spełnia wymagań Ministerstwa Budownictwa  

Grubość termoizolacji posadzki [mm]

PIR THERMANO λ=0,023 wM*k U=
Styropian XPS λ=0.032 wM*k U=
Styropian EPS λ=0.037 wM*k U=
Wełna mineralna λ=0.038 wM*k U=
No isolation λ=0,8 wM*k U=
Best result  
Nie spełnia wymagań Ministerstwa Budownictwa  

Grubość termoizolacji dachu [mm]

PIR THERMANO λ=0,023 wM*k U=
Styropian XPS λ=0.032 wM*k U=
Styropian EPS λ=0.037 wM*k U=
Wełna mineralna λ=0,039 wM*k U=
No isolation λ=0,8 wM*k U=
Best result  
Nie spełnia wymagań Ministerstwa Budownictwa  

Choose heating type