Instrukcja montażu Thermano na dachu płaskim

GRUBOŚĆ IZOLACJI 

grubosc termoizolacji thermano normy

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW

Do montażu płyt Thermano na dachu płaskim potrzebne będą:

a) folia paroizolacyjna

Folię można zamówić w Balex Metal dokonując zakupu płyt Thermano.

 

 

b) łączniki teleskopowe

Zastosowanie łączników teleskopowych ma na celu możliwie jak najdalsze odsunięcie wkrętów od warstwy zewnętrznej, aby nie stały się mostkami termicznymi.

Łączniki teleskopowe składają się z tulei z tworzywa sztucznego oraz wkrętu do metalu (kiedy podłożem jest blacha trapezowa) lub betonu (jeżeli układamy Thermano na stropie żelbetowym).

  • rozmiary: Rozmiary wkrętów mogą się różnić zależnie od grubości Thermano i rodzaju podłoża. Suma długości tulei i wkrętu powinna być większa od grubości Thermano o 40 mm w przypadku podłoża stalowego (blacha trapezowa), lub co najmniej 60 mm, w przypadku podłoża żelbetowego. Na przykład dla płyt Thermano 100 mm, montowanych na blasze trapezowej, należy zastosować wkręt 60 mm i tuleję 80 mm.
    W przypadku podłoża żelbetowego zarówno wkręt, jak i tuleja powinny być długie na 80 mm
  • szacunkowe zużycie: przy układzie jednowarstwowym 2 sztuki na 1 m2 Thermano

c) membrana hydroizolacyjna

Thermano doskonale nadaje się do montażu w konfiguracji z każdym rodzajem hydroizolacji i nie wymaga stosowania tzw. warstwy „przekładkowej”, jak ma to miejsce w przypadku styropianu. Płyty Thermano doskonale nadają się do łączenia z m.in.: papą bitumiczną (również samoprzylepną), EPDM, PCV, TPO, itp.

MONTAŻ

Płyty Thermano nie są produkowane w postaci płyt spadkowych, spadek powinno zapewniać podłoże konstrukcyjne dachu (blacha trapezowa, żelbet).

ETAP 1

W pierwszej kolejności układamy na podłożu folię paroizolacyjną. Należy przy tym pamiętać, aby zakłady pomiędzy poszczególnymi pasami folii były układane zgodnie ze spadkiem dachu, tj. nie pod włos. Zazwyczaj wielkość zakładów nieklejonych wynosi co najmniej 300 mm, natomiast zakładów klejonych 200 mm.

ETAP 2

Następnie układamy płyty Thermano. W przypadku podłoża z blachy trapezowej należy układać płyty dłuższym bokiem w poprzek trapezów (fal), w celu zminimalizowania długości niepodpartego boku. Płyty Thermano mocujemy za pomocą łączników teleskopowych, w ilości ok. 2 sztuk na 1 m2 Thermano.

W przypadku płyt standardowych, tj. 1200 mm x 2400 mm, oznacza to zużycie 6 sztuk na płytę. Łączniki należy mocować obwodowo po wewnętrznej stronie powierzchni płyty, w odległości ok. 50 mm od krawędzi. Niedopuszczalne jest mocowanie jednym łącznikiem teleskopowym dwóch, lub więcej płyt Thermano (łącznik nie może być wspólny). 

Należy pamiętać, że w przypadku podłoża żelbetowego wkręty do betonu wymagają wstępnego nawiercenia otworu przy pomocy odpowiednio długiego wiertła do betonu o średnicy mniejszej, niż robocza średnica wkrętów.

W przypadku montażu Thermano w układzie dwuwarstwowym, pierwszą warstwę Thermano mocujemy montażowo 1 sztuką łącznika teleskopowego na każdą płytę. Kolejną warstwę układamy w układzie mijankowym i mocujemy już standardowo, jak w układzie jednowarstowowym.

Jeżeli wystąpią szczeliny między warstwami Thermano, szersze niż 3-4 mm, należy wypełnić je pianką niskoprężną.

 

ETAP 3

Kolejnym krokiem, jest ułożenie warstwy hydroizolacji. W przypadku membran hydroizolacyjnych 1-warstwowych montaż wykonywany jest poprzez mocowanie jednej krawędzi łącznikami teleskopowymi, a następnie przykrycie ich poprzez przygrzanie kolejnego pasa hydroizolacji.

Większość dachów płaskich pokrywana jest na ogół membranami hydroizolacyjnymi o szerokości 2000 mm. Jedynie w strefach krawędziowych (okap i wiatrownice) stosuje się pasy membrany o szerokości 1000 mm w celu relatywnego zagęszczenia ilości łączników (przy wąskich pasach zastosujemy więcej łączników w przeliczeniu ma m2).

Rozstaw wkrętów wynika z rozstawu fal na blasze trapezowej, jednak zarówno w przypadku podłoża żelbetowego jak i stalowego, należy stosować się ściśle do zaleceń projektanta, zarówno w zakresie rozstawu łączników jak i długości wkrętów.

UWAGA! W przypadku montażu Thermano na dachach budynków chłodni i mroźni należy pamiętać, że w szczególnych okolicznościach (okres letni) transport pary wodnej może następować w kierunku do wewnątrz budynku. W takim wypadku bardzo istotne jest, aby pod membraną hydroizolacyjną ułożyć dodatkową warstwę szczelnej paroizolacji z zakładami klejonymi.