Instrukcja montażu Thermano na dachu skośnym w systemie nakrokwiowym

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW

Do montażu płyt Thermano na dachu skośnym potrzebne będą:

a) taśma uszczelniająca 

  • wymiary: szerokość 75 mm lub 120 mm (jedna rolka zawiera 50 m bieżących).
  • przeciętne zużycie: 1,5 m bieżącego na każdy 1 m2 Thermano (przy jednostronnym doklejeniu)

Taśmę można zamówić w Balex Metal dokonując zakupu płyt Thermano.

 

b) membrana paroprzepuszczalna* 

ilość: 1 m2 na 1 m2 Thermano

Do montażu Thermano Balex Metal rekomenduje membranę Aspira, którą można zamówić dokonując zakupu płyt Thermano.

 

 

c) wkręty mocujące 

wymiary, długość:

  • min. 185 mm dla płyt Thermano o grubości 100 mm
  • min. 210 mm dla płyt Thermano o grubości do 100-120 mm
  • 250 mm dla płyt Thermano o grubości 120-160 mm

Jak obliczyć długość wkrętu?

grubość płyty Thermano + grubość kontrłaty (40 mm) + wejście w krokiew (30 mm) + zapas na skos 67o (30 mm)
wymiary, średnica: - fi 6 dla pokryć lekkich*- fi 8 dla pokryć ciężkich*

ilość: zależnie od rozstawu krokwi należy przygotować od 3 do 4 sztuk wkrętów na każdy 1 m2 Thermano.

MONTAŻ

ETAP 1

Układanie płyt zaczynamy od strony okapu. Należy pamiętać, by zamocować deskę podrynnową jako oparcie dla pierwszego rzędu płyt Thermano. Pierwszy rząd termoizolacji można ustabilizować kilkoma wkrętami do krokwi - dzięki temu zminimalizowane zostanie ryzyko oderwania płyt przez wiatr.

Płyty możemy układać dowolną stroną - awersem lub rewersem. Warto jednak pamiętać, by kolejne rzędy płyt dokładać zamkiem TOP (zakładką) od góry, tak jak na rysunku:

 

ETAP 2

Łączenia między płytami należy zabezpieczyć taśmą uszczelniającą.

 

ETAP 3

Kolejnym krokiem jest ułożenie membrany paroprzepuszczalnej na pierwszy rząd płyt Thermano.
Można przymocować ją roboczo zszywkami, docelowo jednak mocowanie membrany dokonuje się za pomocą kontrłat*.

 

ETAP 4

Kontłaty układamy na membranę i mocujemy je wkrętami przechodzącymi przez warstwę Thermano aż do krokwi.
Wkręt powinien wejść w krokiew na głębokość 30 mm. Do montażu stosujemy kontrłaty o przekroju 40x60 mm w przypadku krokwi o długości do 15000 mm i 50x60 mm dla krokwi o długości powyżej 15000 mm.Wkręty mocujemy do każdej krokwi w rozstawie ok. 400 mm.
Bardzo ważne jest, by montować je naprzemiennie - pod kątem 90o i 67o, zaczynając od 90o, tak jak na rysunku:

 

ETAP 5

Kolejne rzędy płyt układamy „na mijankę”, tj. tak, by łączenia były względem siebie przesunięte.
Na tym etapie nie ma konieczności wstępnego mocowania Thermano wkrętami, chyba że wymagają tego warunki, np. porywisty wiatr.

Docinanie płyt jest niezwykle łatwe i szybkie. Wystarczą do tego podstawowe narzędzia, takie jak piła do drewna lub do metalu.
Do wykonywania cięcia należy założyć okulary ochronne.

ETAP 6

W momencie gdy warstwy osiągną poziom kalenicy*, należy ostatnie rzędy płyt połączyć ze sobą tak, aby powstałą po cięciu szczelinę, można było wypełnić pianką niskoprężną i skutecznie zabezpieczyć taśmą uszczelniającą.

Rekomendujemy, by szczelina nie była szersza niż 20 mm.

 

ETAP 7

Następnym krokiem jest pokrycie kalenicy membraną z dwóch stron dachu, na zakładkę.

 

ETAP 8

Ostatnim etapem jest mocowanie łat*. Ponieważ łaty są elementem konstrukcyjnym, muszą mieć one przekrój dostosowany do rodzaju pokrycia dachu - lekkiego* lub ciężkiego*.

Standardowym wymiarem jest przekrój 40x60 mm. Rozstaw pomiędzy łatami również uzależniony jest od rodzaju pokrycia i wnika z zaleceń producenta pokrycia dachowego. Łatę mocujemy do kontrłaty za pomocą krótkiego wkrętu o długości dobranej tak, aby niepotrzebnie nie dziurawić membrany - wkręt nie może przechodzić przez membranę na wylot. Łaty powinny być montowane do kontrłat za pomocą ocynkowanych wkrętów do drewna do zastosowań zewnętrznych. Niedopuszczalne jest stosowanie w tym celu wkrętów tzw. "czarnych" przeznaczonych wyłącznie do montażu płyt GK. W przypadku pokryć ciężkich każdą łatę wzmacnia się dodatkowo długim wkrętem, w co trzecią krokiew, co zwiększa zużycie wkrętów od 1 do 2 sztuk na m2 Thermano.

 

*SŁOWNICZEK

pokrycie ciężkie - np. dachówka ceramiczna lub betonowa

pokrycie lekkie - np. blacha trapezowa, blachodachówka, panel na rąbek stojący

kontrłata - element podkonstrukcji pod pokrycie dachowe, mocowany nad krokwiami lub równolegle do krokwi - wzdłuż spadku połaci dachu

łata - element podkonstrukcji pod pokrycie dachowe, mocowany na kontrłatach w kierunku prostopadłym do krokwi - poprzecznie do spadku połaci dachu

kalenica - najwyższa część dachu powstała na "przecięciu" połaci dachowych

membrana - elastyczna przegroda pomiędzy dwoma ośrodkami - w tym przypadku membrana tzw. wiatroizolacyjna, zwana też paroprzepuszczalną

okap - dolna, pozioma krawędź dachu, zwykle wysunięta przed płaszczyznę elewacji. Podstawową funkcją okapu jest skierowanie wody opadowej poza ściany budynku. Wzdłuż okapu zazwyczaj przebiega rynna