Zaļie ekstensīvie jumti

Thermano uz ekstensīvā jumta

Uz ekstensīvajiem jumtiem izmanto augus, kuriem nav nepieciešama liela aprūpe. Tiem ir nelielas veģetatīvās prasības, un šādi izveidots jumts nav jālaista. Ekstensīva jumta apstādīšanai ir ieteicamas dažādu veidu sūnas, zāles, zālaugi, laimiņi un sukulenti. Svarīgi, ka tās ir plānslāņu sistēmas, kas nav paredzētas pastāvīgai lietošanai. Pluss ir tas, ka nav nepieciešama pastāvīga apkopšana, bet mīnuss ir praktiski neiespējama izmantošana saistībā ar papildu slodzi.

Ekstensīvo jumtu (piesātinātu ar ūdeni, tostarp stādījumiem) vidējais virsmas svars atkarībā no veģetācijas veida un veģetatīvo slāņu biezuma ir apmēram 70–150 kg/m2. Uz katru slāņa biezuma centimetru ar ūdeni piesātinātā stāvoklī tiek rēķināti 10–15 kg/m2. Šāda papildu slodze (izņemot klimatisko un strukturālo) jāņem vērā ēkas konstrukcijas projektēšanas stadijā.

Ūdens, kuru neuzsūc augi, ir jāaizvada caur drenāžas slāni. Starp veģetācijas slāni un drenāžas slāni atrodas filtrācijas slānis, kura funkcija ir nepieļaut veģetācijas slāņa smalkās frakcijas iekļūšanu drenāžā, kas varētu izraisīt drenāžas slāņa nosprostojumu.

Neņemot vērā, ka ekstensīvie zaļie jumti pamatā ir „bezapkopes”, nevajadzīgu nezāļu likvidēšana un mēslošana ir nepieciešamas kopšanas darbības, kas būtu jāņem vērā, izvēloties šāda veida zaļo jumtu. Lai gan ekstensīvie jumti nav jālaista, tas var būt nepieciešams jaunu stādījumu gadījumā, līdz augi ir pietiekami iesakņojušies (apmēram trīs nedēļas). Jau nostabilizējušos jumtu gadījumā divi jumta apmeklējumi gadā, vēlams agrā pavasarī un rudenī, ir pilnīgi pietiekami.