Ściany trójwarstwowe

Zastosowania

Superdocieplenie

Thermano to płyty termoizolacyjne z rdzeniem z poliizocyjanuratu (PIR) zapewniające najniższy współczynnik przewodzenia ciepła wśród materiałów stosowanych do izolacji ścian.

λ = 0,023 (W/mK) gwarantuje ocieplenie domu i każdego budynku, przy zastosowaniu prawie dwukrotnie niższej grubości izolacji niż standardowe materiały termoizolacyjne.

Zastosowanie Thermano

Thermano idealnie nadaje się jako warstwa termoizolacyjna do izolacji ścian trójwarstwowych oraz ocieplenia ścian fundamentowych budynków nowych i modernizowanych.

Korzyści

Super właściwości izolacyjne

Super właściwości izolacyjne

Najniższy współczynnik przewodzenia ciepła wśród materiałów do izolacji ścian (λ = 0,023 (W/mK) przekłada się na lepszą efektywność termoizolacji. W praktyce tak dobre docieplenie domu oznacza znaczną redukcję zużycia energii niezbędnej do ogrzania budynku i wynikające z tego, istotne korzyści finansowe.
Niska nasiąkliwość

Niska nasiąkliwość

Materiał izolacyjny Thermano cechuje bardzo niska nasiąkliwość (<2%), co w znacznym stopniu zapobiega występowaniu problemów związanych z obecnością wody w materiale izolacyjnym np. rozwojowi grzybów i pleśni.
Szybki i prosty montaż

Szybki i prosty montaż

W porównaniu do tradycyjnych metod docieplania domów i budynków, wymaga użycia mniejszej ilości materiału a jego instalacja pochłania mniej czasu i wysiłku, a to przekłada się na niższe koszty wykonawstwa.
Brak mostków cieplnych

Brak mostków cieplnych

Płyty Thermano wyposażone są w zamek TOP lub MASTER eliminują możliwość wystąpienia szczelin w izolacji ścian.
Ekologia

Ekologia

Produkt jest bezpieczny dla środowiska naturalnego zarówno na etapie produkcji jak i utylizacji - płyty wykonane są z materiału, który w 80% można ponownie wykorzystać na wiele sposobów. Prace związane z ociepleniem domu z Thermano to działania pro-ekologiczne.

Izolacja ścian - montaż

Montaż płyt Thermano jest prosty i czysty. Materiał, ze względu na swoje właściwości mechaniczne, termiczne i odporność chemiczną, idealnie nadaje się jako wypełnienie ściany trójwarstwowej gdzie warstwy nośna i elewacyjna stykają się elewacją. Z uwagi na różnorodność materiałów, z których wykonane mogą być ściany i elewacje, docieplenie domu czy budynku należy zlecić firmie prowadzącej prace budowlane w danym obiekcie.

Parametry techniczne

Izolacyjność cieplna

  • współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,023 W/mK (lambda starzeniowa)
  • gęstość objętościowa: ~30 kg/m3
  • opór na przenikanie pary wodnej: μ = 50-100

Wymiary płyt do izolacji ścian

  • szerokość całkowita: 1200 mm
  • szerokość modularna (krycia): 1185 mm (zamek TOP - zakładka), 1190 (zamek MASTER - pióro-wpust), 1200 (zamek BASIC - prosta krawędź)

  • grubość płyt Thermano: od 40 - 140 mm
  • długość całkowita: 2400 mm,
  • długość modularna (krycia): 2385 mm [zamek TOP], 2390 (zamek MASTER), 2400 mm (zamek BASIC)

Istnieje możliwość zamówienia na żądaną długość (max 5 000 mm - długość całkowita)

Łączenia płyt

Szczelność połączeń: łatwy i szybki montaż poprzez zamek MASTER lub typu zakładka (TOP)

Maksymalna wytrzymałość – naprężenie ściskające 200kPa przy 10% odkształceniu

Kontakt z ogniem

W odróżnieniu od innych materiałów do izolacji ścian, w trakcie oddziaływania wysokiej temperatury (pożaru) materiał nie zanika a tworzy trwałą odporną mechanicznie zgorzelinę izolującą konstrukcję od destrukcyjnego wpływu płomieni.

Technologia wytwarzania

Głównym materiałem wykorzystywanym w procesie produkcji płyt Thermano jest poliizocyjanurat (PIR), który z obu stron zabezpieczony jest okładziną gazoszczelną składająca się z kilku warstw polimerów oraz folii aluminiowej.

PIR - materiał, z którego wykonane są płyty do izolacji ścian Thermano, w swojej strukturze zawiera ponad 90% komórek zamkniętych wypełnionych gazem o bardzo niskiej przewodności cieplnej. Taka budowa zapewnia bardzo dobre parametry wytrzymałościowe i wyjątkowo niski współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,023 (W/mK).

Dodatkowymi zaletami materiału są: niska nasiąkliwość (<2%), całkowita odporność na działanie lotnych związków organicznych, a także znaczna wytrzymałość - w kontakcie z wysoką temperaturą, PIR nie zanika, ale tworzy trwałą odporną termicznie i mechanicznie zgorzelinę. Te wyjątkowe właściwości docenili amerykańscy konstruktorzy odpowiedzialni za programy kosmiczne, którzy po raz pierwszy wykorzystali zmodyfikowany izocyjanianami poliuretan (PIR) jako izolator w promach kosmicznych.

BUDOWA PŁYTY THERMANO 

1) część zewnętrzna - okładzina gazoszczelna 

Wysoka gazoszczelność Thermano gwarantuje stałość właściwości termoizolacyjnych (lambda starzeniowa) w długim czasie (normatywnie szacowaną na 50 lat), w przeciwieństwie do innych materiałów na bazie poliuretanu, ale niezabezpieczonych taką okładziną, np. montowanych metodą natryskową (in situ).

2) część wewnętrzna - rdzeń z pianki poliizocyjanurowej (PIR)

Rdzeń PIR powstaje w efekcie polimeryzacji dwóch głównych składników: polioli oraz izocyjanianów z dodatkiem substancji modyfikujących. Posiada on strukturę komórek zamkniętych, co oznacza, że materiał stanowi istotną zaporę dla kapilarnego transportu wody (zmniejsza nasiąkliwość) oraz dyfuzji pary wodnej.

Pianka charakteryzuje się znakomitymi właściwościami mechanicznymi, trwałością, małą nasiąkliwością i innymi właściwościami fizykochemicznymi predestynującymi materiał do aplikacji w najbardziej wymagających środowiskach budowlanych (ocieplenie domu, izolacja ścian, dachy, stropy, posadzki, fundamenty, ściany piwnic, itp.).

 

Pobierz

Certyfikaty i deklaracje

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień

Download pdf file(1.5MB)

Deklaracja właściwości użytkowych Thermano

Download pdf file(178.8KB)

Materiały dla partnerów

nr 1 "Budujemy Razem"

Download pdf file(8.7MB)

nr 2 "Budujemy Razem"

Download pdf file(17.7MB)

nr 3 "Budujemy Razem"

Download pdf file(26.5MB)

Katalogi i cenniki

CENNIK BUDOWNICTWO INDYWIDUALNE 2020/2021

Download pdf file(13.1MB)

Aktualny katalog Thermano

Download pdf file(6.1MB)

Pliki CAD i biblioteki BIM (ArchiCAD, Revit)

FAQ

Czy przy zastosowaniu płyty Thermano w ścianie warstwowej należy utworzyć szczelinę wentylacyjną? Jeśli tak, to gdzie i jaką?

Nie, ze względu na bardzo duży opór dyfuzyjny warstwy Thermano, materiał ten ogranicza strumień pary wodnej w takim stopniu, iż nie zachodzi proces kondensacji dyfuzyjnej wewnątrz przegrody.

Jakie korzyści wiążą się z instalacją Thermano w ścianie trójwarstwowej?

Wszystkie zalety takiej instalacji wiążą się ze znakomitymi właściwościami termoizolacyjnymi, które pozwalają zbudować ścianę relatywnie mniejszej grubości niż przy zastosowaniu innych materiałów, np. styropianu czy wełny mineralnej. Oznacza to oszczędności płynące z możliwości odchudzenia fundamentu, stosowania krótszych łączników między elewacją a ścianą nośną.

Czy istnieje możliwość zamówienia płyt Thermano o niestandardowym rozmiarze?

Tak, jest to możliwe. Taką potrzebę należy zgłosić naszemu przedstawicielowi handlowemu. Standardowe rozmiary płyt: - szerokość całkowita: 1200 mm - szerokość modularna (krycia): 1185 mm (zamek TOP - zakładka), 1190 (zamek MASTER - pióro-wpust), 1200 (zamek BASIC - prosta krawędź) - grubość płyty Thermano: 40 - 140 mm Długość: standardowa 2400 mm, niestandardowa: maksymalnie do 5 000 mm

Czy zamówione materiały można odebrać bezpośrednio z zakładu produkcyjnego?

Tak, jest to możliwe, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z naszym przedstawicielem handlowym. Płyty Thermano mogą być odebrane bezpośrednio w zakładzie produkcyjnym w Tomaszowie Mazowieckim.

W jakim czasie otrzymam informację o dostępności zamówienia i jak szybko zamówienie trafi pod wskazany przeze mnie adres?

Czas potrzebny do określenia dostępności towaru przez naszego przedstawiciela handlowego nie powinien przekroczyć 15-20 minut. Dostawy materiału realizowane są z reguły do 3-4 dni roboczych. Należy jednak pamiętać, że w przypadku zamówień pod wymiar, ten czas może się wydłużyć. Zdarza się również, że termin dostawy może się zmienić z powodów wystąpienia wyjątkowej sytuacji, niezależnej od producenta.

Jaki materiał zapewnia lepsza docieplenie: poliuretan czy wełna mineralna?

Przewagami, które zapewniają płyty z rdzeniem z poliuretanu, są przede wszystkim: a) lepsze właściwości termoizolacyjne: λ = 0,023 (dla produktów w okładzinach gazoszczelnych, jak Thermano) / λ = 0,034-0,040 (dobrej jakości wełna mineralna) b) mniejsza gęstość dla rozwiązań dla dachów płaskich: 32 kg/m3 (Thermano) / 100-150 kg/m3 (wełna mineralna) c) wysoka wytrzymałość na ściskanie: 200 kPa (Thermano) / 40-50 kPa (wełna mineralna) d) odporność na nasiąkanie wodą: nasiąkliwość <2% , czyli w przypadku Thermano na dachu (125mm) max 75 g/m2< przy długotrwałym, nawet całkowitym zanurzeniu / 1000g/m2< (wełna mineralna przy częściowym krótkotrwałym zanurzeniu) lub 3000g/m2< (wełna mineralna przy częściowym długotrwałym zanurzeniu) e) wysoka odporność na działanie pleśni, grzybów, czy gniazdowania kun i gryzoni: odporne (Thermano) / podatne (wełna mineralna)

Czy płyty Thermano są odporne na działanie ognia?

Płyty Thermano posiadają rdzeń z poliizocyjnauratu (PIR), który w kontakcie z ogniem tworzy warstwę zwęgliny izolującej wnętrze materiału od dalszej penetracji ognia.

Czy Thermano jest odporne na bitumy i inne ropopochodne materiały, np. takie jak papa termozgrzewalna, itp.?

Tak, Thermano jest materiałem odpornym na większość związków organicznych, w tym bitumy, co oznacza, że nie ulega degradacji w kontakcie z papą bitumiczną, smołą, lepikiem i płynnymi hydroizolacjami.

Jaka jest efektywność izolacji Thermano latem?

Z uwagi na strukturę zamkniętokomórkową i wielkość komórek, Thermano jest materiałem termoizolacyjnym równie efektywnym zarówno zimą jak i latem. Płyty zapewniają komfortowe warunki wewnątrz budynku niezależnie od pory roku i zjawisk atmosferycznych. W praktyce, większość materiałów wykazuje lepsze właściwości termoizolacyjne w niższych temperaturach. Różnice te zależą przede wszystkim od wielkości pęcherzyków zamykających izolujący gaz. Thermano to materiał, w którym pęcherzyki są wielokrotnie mniejsze od przestrzeni w wełnie mineralnej. Należy pamiętać, że pomimo coraz bardziej dokuczliwych sezonów letnich, normy budowlane wymagają od projektanta kalkulacji jedynie dla warunków zimowych i zabezpieczenia wnętrza obiektu od „ucieczki” ciepła.

Czy można mocować płyty GK bezpośrednio wkrętami do Thermano?

Nie, pianka PIR (Thermano) nie jest materiałem konstrukcyjnym, do którego można mocować łączniki mechaniczne.

Inwestycja znajduje się w sąsiedztwie gwarnej ulicy. Wykonawca zaproponował w związku z tym oprócz nakrokwiowego montażu THERMANO wygłuszenie dachu dodatkową warstwą wełny min. Czy to jest właściwe?

Oczywiście takie zestawienie jest możliwe. Thermano to bez wątpienia najlepszy izolator na rynku, natomiast wełna mineralna posiada doskonałe cechy akustyczne. Zastosowanie tych dwóch materiałów w opisanym przypadku znajduje więc głębokie uzasadnienie. Przykładowe warianty systemu termoizolacji Thermano + wełna mineralna: 1. wariant, 120 mm Thermano + 50 mm wełny mineralnej Dzięki niemu znikoma sezonowa kondensacja wewnątrz THERMANO o wielkości ok. 7 g. Układ bezpieczny z punktu widzenia możliwych błędów i niedoróbek przy montażu paroizolacji wewnątrz budynku. 2. wariant, 100 mm Thermano, + 100 mm wełny mineralnej Wariant „tak samo ciepły”, ale o wiele lepszych parametrach akustycznych. Podobnie jak poprzednio w przegrodzie znikoma sezonowa kondensacja wewnątrz THERMANO na poziomie ok. 42 g. Układ bezpieczny z punktu widzenia możliwych błędów i niedoróbek przy montażu paraizolacji wewnątrz budynku. 3. wariant, 80 mm Thermano, + 120 mm wełny mineralnej Przy próbach „zaoszczędzenia na” termoizolacji np. do poziomu 8 cm warstwy THERMANO, grubość warstwy wełny mineralnej należy zwiększyć do ok. 12 cm. Może to jednak spowodować pojawienie się kondensatu na styku warstw THERMANO i wełny mineralnej. Może to być nawet do ok. 700 g kondensatu w sezonie. To zaczyna być niebezpieczne i aby tego uniknąć zadbać trzeba o niezwykle staranne ułożenie wewnętrznej paroizolacji.